Opieka długoterminowa

Niektórzy pacjenci – ze względu na stan zdrowia i (lub) zaawansowany wiek – wymagają ciągłej opieki. Czasem wystarcza obecność bliskiej osoby, która będzie czuwać nad zaspokojeniem potrzeb chorego oraz po prostu dotrzyma towarzystwa w trudnych chwilach. Są jednak sytuacje, w których osoby z otoczenia chorego muszą poświęcać w tym celu pracę zawodową, a nierzadko całkowicie zrezygnować z wolnego czasu. Są też przypadki, w których wymagana jest bardziej specjalistyczna opieka, polegająca m.in. na prawidłowym wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich.

Powierzenie pacjenta opiece wykwalifikowanej pielęgniarki odciąża osoby z bliskiego otoczenia od nadmiernej odpowiedzialności i stresu.

Opieka długoterminowa może mieć formę kilkugodzinnych dyżurów w określonych dniach tygodnia (również w nocy). Może to być też stały nadzór nad pacjentem. W każdej sytuacji zapewniam personel, który będzie:
–        profesjonalnie wykonywać zabiegi pielęgniarskie;
–        dbać o higienę;
–        podawać posiłki;
–        spełniać z troską podstawowe potrzeby chorego.

Powyższy opis stanowi oczywiście tylko ogólną wizję stałej opieki. Szczegóły ustalić mogę jedynie indywidualnie, na podstawie bezpośredniej rozmowy z pacjentem lub (oraz) z osobą odpowiedzialną za niego.

W ramach świadczonych usług prowadzę również sprzedaż jednorazowych środków opatrunkowych, pielęgnacyjnych oraz sprzętu zabiegowego.

Zapewniam całodobową opiekę pielęgniarską na terenie Warszawy i okolic.Świadczenie usług pielęgniarskich wiąże się nie tylko z prawidłowym ich wykonywaniem, ale też z właściwą interpretacją stanu pacjenta zarówno przed, jak i po zabiegu. Niezwykle istotnym elementem jest również odpowiednie podejście do chorego – nie tylko jako pacjenta, ale przede wszystkim jako człowieka.
Świadczenie profesjonalnych usług pielęgniarskich możliwe jest tylko w przypadku dysponowania specjalistycznym sprzętem. Moje wyposażenie obejmuje m.in. aparat do EKG z możliwością interpretacji, aparat do INR, przyrządy do pomiarów ciśnienia, poziomu cukru we krwi etc. Wszystkie zabiegi przeprowadzamw domu pacjenta, zakładach pracy, szkołach, przedszkolach itp.

Moje doświadczenie pozwala mi skutecznie pokonywać trudne sytuacje, z którymi czasem mają problemy młode pielęgniarki,a które w następstwie wywołują u pacjentów uraz do przeprowadzania pewnych zabiegów.

Bardzo często spotykam się z lękiem pacjenta przed wkłuciem igły (pobranie krwi, zastrzyk, kroplówka) lub ogólnym lękiem bądź niechęcią do opieki pielęgniarskiej.
To ostatnie dotyczy najczęściej osób starszych i nierzadko zgorzkniałych z powodu niewłaściwej opieki, której wcześniej doznali. Umiejętnie przełamuję tego typu uprzedzenia, dzięki czemu moi stali pacjenci darzą mnie całkowitym zaufaniem.