Toaleta chorego

Są choroby, które w znacznym stopniu ograniczają możliwości poruszania się pacjenta. Są też sytuacje, w których pacjent pozostaje praktycznie nieruchomy. W tego typu przypadkach jedną z istotnych trudności staje się zachowanie właściwej higieny. Wszyscy doskonale wiemy, jak ważna dla zdrowia jest kwestia utrzymania czystości ciała. Jednak wiedzieć – to jedno, a móc zapewnić – to drugie.

Zaniedbania właściwej higieny pacjenta biorą się przede wszystkim z braku odpowiednich umiejętności oraz z barier natury estetycznej u niewykwalifikowanego opiekuna. Problemy takie znikają, gdy opieka sprawowana jest przez osoby posiadające odpowiednie doświadczenie.

Pacjentom pozostającym pod moją opieką zapewniam:
–        wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, związane z toaletą i higieną;
–        profilaktykę przeciwodleżynową;
–        pomoc przy podstawowych czynnościach.

A przede wszystkim: czystość, czystość i jeszcze raz czystość – co już samo w sobie jest gwarancją szybszego powrotu do zdrowia i lepszego samopoczucia.

Świadczę całodobową opiekę nad pacjentami w obrębie aglomeracji warszawskiej. W ramach usług oferuję sprzedaż jednorazowych środków pielęgnacyjnych i materiałów opatrunkowych.Świadczenie usług pielęgniarskich wiąże się nie tylko z prawidłowym ich wykonywaniem, ale też z właściwą interpretacją stanu pacjenta zarówno przed, jak i po zabiegu. Niezwykle istotnym elementem jest również odpowiednie podejście do chorego – nie tylko jako pacjenta, ale przede wszystkim jako człowieka.
Świadczenie profesjonalnych usług pielęgniarskich możliwe jest tylko w przypadku dysponowania specjalistycznym sprzętem. Moje wyposażenie obejmuje m.in. aparat do EKG z możliwością interpretacji, aparat do INR, przyrządy do pomiarów ciśnienia, poziomu cukru we krwi etc. Wszystkie zabiegi przeprowadzamw domu pacjenta, zakładach pracy, szkołach, przedszkolach itp.

Moje doświadczenie pozwala mi skutecznie pokonywać trudne sytuacje, z którymi czasem mają problemy młode pielęgniarki,a które w następstwie wywołują u pacjentów uraz do przeprowadzania pewnych zabiegów.

Bardzo często spotykam się z lękiem pacjenta przed wkłuciem igły (pobranie krwi, zastrzyk, kroplówka) lub ogólnym lękiem bądź niechęcią do opieki pielęgniarskiej.
To ostatnie dotyczy najczęściej osób starszych i nierzadko zgorzkniałych z powodu niewłaściwej opieki, której wcześniej doznali. Umiejętnie przełamuję tego typu uprzedzenia, dzięki czemu moi stali pacjenci darzą mnie całkowitym zaufaniem.